26.11.2019
Představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. (TSML) velmi rezolutně odmítá tvrzení zveřejněná na portále www.nasliberec.cz ve svém článku vydaném dne 25.11.2019 pod názvem…
více...
Způsob a důvod založení společnosti

Technické služby města Liberce a.s. provádějí pro Statutární město Liberec veškeré práce na základě zadání od správců Magistrátu města Liberce.

Rozvoj silničního stavitelství, městské infrastruktury a podnikatelských aktivit v regionu stál u zrodu vize, na jejímž základě se v roce 1997 transformovaly Technické služby města Liberce /TSML/ z příspěvkové organizace na akciovou společnost.

Podnikání v oblasti veřejných technických služeb, správy obecního majetku a silničního stavitelství založila společnost na bohatých zkušenostech svých zaměstnanců. Vedle lidského potenciálu je hlavní konkurenční výhodou podniku finanční stabilita, dlouhodobě prokazovaná kvalita, pružnost, garantované termíny a ceny dodávek, jakož i vysoká technická úroveň a komplexnost poskytovaných služeb. TSML stále obnovují svůj technický park a zavádějí nové technologie. Podstatnou je i zkušenost, vyplývající z těsného vztahu naší společnosti k radnicím. Výsledkem jsou dobré partnerské vztahy, které ústí do dlouhodobých smluv.

Transformace podniku na akciovou společnost znamenala rozšíření podnikatelského záběru společnosti. V současné době jsou TSML dynamicky se rozvíjející, ziskovou společností, která si již vydobyla své místo na trhu a nadále se vzhledem ke svým cílům snaží expandovat zejména v Libereckém kraji.

Technické služby města Liberce vstupují do nového tisíciletí s jasnou strategií a s cílem do dvou let se stát konkurence schopnou akciovou společností v rámci Evropské unie. Ke splnění tohoto cíle jistě přispěje certifikace podle norem ISO 9001:2001, kterou společnost získala.