29.08.2018
Stále probíhá strojní sběr listí na plochách v I.intenzivní třídě. Dále probíhají závěrečné práce v ulici U Křížového kostela, oprava chodní…
více...
Orgány společnosti

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Předseda představenstva

Ing. Milan Porš 

Členové představenstva

Mgr. Jan Korytář

RNDr. Michal Hron

Jiří Dušátko

JUDr. Eva Karhanová Horynová


DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

Předseda dozorčí rady

Bc. František Gábor

Členové dozorčí rady

Ing. Jaroslav Morávek 

Milan Šír