15.04.2021
  Zimní období je od 1. listopadu do 31. března. Mimo toto období se nemusí dodržovat časy ukončení zásahu na daných komunikacích dle vyhlášky 104/1997 Sb. a operačního pl…
více...
Orgány společnosti
 

Ředitel

Ing. Peter Kračun 

 

Na základě usnesení z 14. schůze Rady města Liberec, konané 16. 6. 2020 jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů členy komise rady města
"Dozorčí rada Technických služeb města Liberec, p.o.",
konkrétně:

Zdeněk Chmelík
(předseda dozorčí rady)

RNDr. Michal Hron

Mgr. Jan Korytář

Mgr. Petr Židek

Mgr. Šárka Prachařová

Marek Vávra