19.11.2018
Telefonní kontakt na dispečink zimní údržby: Dispečink č.1 604 295 474 (vozovky I. a II. kategorie aj.) Dispečink č.2 604 295 429 (vozovky III. kategorie, chodníky I. a II. kategorie aj.)
více...
Orgány společnosti

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Předseda představenstva

Ing. Milan Porš 

Členové představenstva

Mgr. Jan Korytář

RNDr. Michal Hron

Jiří Dušátko

JUDr. Eva Karhanová Horynová


DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

Předseda dozorčí rady

Bc. František Gábor

Členové dozorčí rady

Ing. Jaroslav Morávek 

Milan Šír