30.05.2017
Technické služby města Liberce se pustili do čištění města. Zde naleznete orientační časy II. Etapy čištění města.   20.týden -  Ježkova, Burianova, Pazderkova, Haškova, Seifertova, Halasova,…
více...
Proběhla dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“

Ve spolupráci se Statutárním městem Liberec se pracovníci TSML a.s. zúčastnili dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“, která probíhala na celém území České republiky. V Liberci se akce zúčastnilo celkem kolem pětiset dobrovolníků, kteří se snažili vyčistit město od černých skládek a dalšího nepořádku.

Pracovníci TSML a.s. měli na starosti úklid lesoparku Pekárkova, jenž se nachází v blízkosti Liberecké přehrady a je velmi frekventovaným místem pro pěší. Uklidili dvě černé skládky, odvezli více než jednu tunu tuhého komunálního odpadu a do sběrného dvora jeli s multikárou celkem třikrát. Pytle nejvíce zaplnily pet lahve, obaly od potravin, pneumatiky, staré oblečení, ale také 20litrový kanystr s vyjetým olejem, který pracovníci odevzdali společnosti .A.S.A. k likvidaci nebezpečného odpadu.

„Akce měla velmi pozitivní ohlas u kolemjdoucích a místních, kteří se do lesoparku v sobotu vydali na procházku. Rádi bychom se akce zúčastnili i v dalším roce,“ podotkl nakonec manažer veřejné zeleně Ing. Mihule, který se akce také zúčastnil.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Alžběta Přikrylová
Vztahy s veřejností
tel.: 604 299 507
email: prikrylova@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Další novinky, které by Vás mohly zajímat