15.04.2021
  Zimní období je od 1. listopadu do 31. března. Mimo toto období se nemusí dodržovat časy ukončení zásahu na daných komunikacích dle vyhlášky 104/1997 Sb. a operačního pl…
více...
Plán zimní údržby 2020-2021

Plán zimní údržby na sezónu 2020-2021

Na 20. schůzi Rady města Liberec ze dne 13. 10. 2020 byl schválen Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberec pro zimní období 2020-2021, dle kterého se provádí zimní údržba komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD ve městě Liberec.

Telefonní kontakty na dispečink zimní údržby jsou pro Technické služby města Liberec, p.o. stejná jako v loňském roce:

Dispečink č. 1 - 604 295 474:

 1. údržba vozovek I. a II. kategorie

 2. údržba otoček autobusových linek

 3. údržba městských schodišť

 4. údržba městských parkovišť

 5. údržba zastávek MHD

 6. nutný odvoz sněhu z centra města

 7. začišťování křižovatek ve městě

 8. údržba komunikací v objektu TSML a.s.

 9. provoz deponie posypových materiálů

 10. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů

 11. po splnění úkolů zimní údržby úseku č. 1

 12. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 2

 

Dispečink č. 2 - 604 295 429:

 1. údržba vozovek III. kategorie

 2. údržba chodníků I. a II. kategorie

 3. údržba značených přechodů

 4. údržba veřejných prostranství

 5. uvolňování dešťových vpustí od sněhu

 6. odvoz sněhu z mostů

 7. odvoz sněhu z města při vyhlášené kalamitě

 8. provoz složiště sněhu

 9. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů

 10. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 1

 

Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a pro zmírňování závad na chodnících, schodištích, veřejných prostranství, parkovištích pro sezónu 2020-2021 a veškeré další informace naleznete v přiloženém Plánu v sekci O společnosti → Dokumenty → Plán zimní údržby 2020-2021 (http://www.tsml.cz/o-spolenosti/dokumenty). 

Podkladem pro Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberec jsou také mapové podklady s vyznačením údržby komunikací a chodníků: http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=1

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Jiří Házl
Vedoucí střediska čištění města a zimní údržby
tel.: 482 410 319
email: hazl.jiri@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Další novinky, které by Vás mohly zajímat