15.04.2021
  Zimní období je od 1. listopadu do 31. března. Mimo toto období se nemusí dodržovat časy ukončení zásahu na daných komunikacích dle vyhlášky 104/1997 Sb. a operačního pl…
více...
65 let od vzniku TSML

Liberecké Technické služby slaví 65 let od svého vzniku

Slogan Technických služeb města Liberce „ Pro město, ve kterém žijeme…“ mohou v tomto roce doplnit o …již 65 let…

Od vzniku společnosti Technických služeb města Liberce a.s. uplyne letos již 65 let. V roce 1951 město Liberec založilo organizaci, jejímž posláním bylo zajišťování čistoty města, veřejné zeleně, odpadového hospodářství a dalších služeb pro město. Od té doby prošly Technické služby mnoha změnami a dospěly tak až k dnešní akciové společnosti, jejímž stoprocentním vlastníkem je Statutární město Liberec.

Aktuálně má společnost 144 kmenových zaměstnanců a je rozdělena na střediska podle činností: středisko údržba komunikací a dopravního značení, středisko čištění města a zimní údržby, středisko údržby veřejné zeleně a středisko dílen.

TSML zajišťují údržbu 407 km komunikací, 150 km chodníků a 180 ha veřejné zeleně. Roční spotřeba balené směsi na opravy silnic je cca 6000t. Za rok vyměníme cca 300 ks dopravních značek a na jejich značení spotřebujeme celkově 14 500 kg barvy. Měsíčně likvidujeme cca 250 tun odpadu ze znečištěných komunikací a chodníků a odvezeme přes 2000t biodpadu za rok.

Společnost klade důraz na vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou odborníci ve své práci. Mnozí z nich jsou zde zaměstnáni po celý svůj život. Rozvoj a kvalita práce patří k prioritám, a proto jsou Technické služby certifikovány podle norem ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001.

 „K 65. Výroční vzniku TSML plánujeme několik aktivit, které by měly pro veřejnost vyvrcholit Dnem otevřených dveří, který se bude konat v měsíci září,“ uvedl Ing. František Mohacsi, výkonný ředitel společnosti.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Tereza Špičková
tisková mluvčí, asistentka ředitele, vztahy s veřejností
tel.: 482410333
email: spickova.tereza@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Další novinky, které by Vás mohly zajímat